ค่ายฤดูร้อน กิจกรรมปิดเทอม เด็ก Art For Kids (เชียงใหม่)

ค่ายฤดูร้อน กิจกรรมปิดเทอม เด็ก Art For Kids (เชียงใหม่)

ค่ายฤดูร้อน กิจกรรมปิดเทอม เด็ก Art For Kids (เชียงใหม่) ห้องเรียนกิจกรรมของ art for kids จะส่งเสริมให้เด็กในวัย 8-12 ปีได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมความสนใจที่หลากหลาย เด็กจะได้ฝึกพื้นฐานการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ การทำอาหาร...
SUMMER CAMP in Chiang Mai (ค่ายฤดูร้อน)

SUMMER CAMP in Chiang Mai (ค่ายฤดูร้อน)

SUMMER CAMP in Chiang Mai (ค่ายฤดูร้อน) The Art for Kids activity classroom encourages children aged 8-12 years to do activities to develop skills with friends of the same age. The classroom activities help promote a variety of interests. The Children will learn art,...