ค่ายฤดูร้อน กิจกรรมปิดเทอม เด็ก Art For Kids (เชียงใหม่)

ค่ายฤดูร้อน กิจกรรมปิดเทอม เด็ก Art For Kids (เชียงใหม่)

ค่ายฤดูร้อน กิจกรรมปิดเทอม เด็ก Art For Kids (เชียงใหม่) ห้องเรียนกิจกรรมของ art for kids จะส่งเสริมให้เด็กในวัย 8-12 ปีได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมความสนใจที่หลากหลาย เด็กจะได้ฝึกพื้นฐานการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ การทำอาหาร...