เรียนทำ ขนม และอาหาร สำหรับเด็กเชียงใหม่

  • กิจกรรมทำอาหาร และทำขนมจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่ม ที่ช่วยเสริมทักษะชีวิตเด็กๆได้มากขึ้น.
  • ห้องเรียนทำอาหาร และขนม จะสอนขั้นตอนการทำ แนะนำส่วนผสมต่างๆ เพื่อให้สำเร็จตามเวลาที่เวลาที่กำหนด
  • นำการเรียนรู้ทางด้านศิลปะผสมผสานกับการเรียนทำอาหารอย่างสนุกสนาน
  • การเรียนทำอาหารและทำขนมเป็นการเสริมทักษะที่จะเหมาะสมกับเด็กอายุ 8-12 ปี

จากประสบการสอนทำอาหารและขนมมากกว่า 10 ปี ของart for kids

เราเน้นสอนทำอาหารและขนมต่างๆอย่างมีความสุข ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเด็กๆมีโอกาสสัมผัสรสชาติอย่างเต็มที่  เพราะรอยยิ้มของเด็กๆคือความสุข

สอน Cooking & Baking Class 8-12 ปีอะไรบ้าง

  1. ฝึกทำอาหารในเมนูต่างๆตามขั้นตอนพื้นฐานที่ถูกต้อง
  2. ฝึกทำขนมในเมนูต่างๆตามขั้นตอนพื้นฐานที่ถูกต้อง
  3. ฝึกความคิดสร้างสรรณ์ผ่านการทำอาหารและขนมอย่างมีความสุข
  4. สามารถเรียนทำอาหารและขนมร่วมกับเด็กวัยเดียวกันแบบเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น
  1. เสาร์ หรือ อาทิตย์ 10.00-12.00 น.
  2. เสาร์ หรือ อาทิตย์ 13.00-15.00 น.

ผลงานสอนทำขนม Art For Kids