สอนวาดรูป วาดการ์ตูน อายุ 8-12 ปี

ฝึกสมาธิ ,ความอดทน

 • ฝึกสมาธิเพิ่มความอดทนการวาดภาพและระบายสีต่างๆตามเวลาที่กำหนด

สอนวาดภาพประกอบ ,การ์ตูนอนิเมะ

 • เรียนรู้พื้นฐานกาวาดเส้น งานลงสี เป็นขั้นตอนตามเวลาที่เวลาที่กำหนด
 • เรียนวาดภาพในคอม

ทำผลงาน,นำเสนองาน

 • เสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านศิลปะที่เป็นประโยชน์ นำไปช่วยเสนอผลงานในด้านต่างๆ

จากประสบการสอนศิลปะในเชียงใหม่มามากกว่า 10 ปี ของ art for kids

สอนศิลปะต่างๆ อย่างมีความสุขมีเป้าหมายและเน้นให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สอนศิลปะเด็ก 8-12 ปีอะไรบ้าง

 1. ฝึกสมาธิด้วยการวาดรูประบายสีตามพื้นฐานที่ถูกต้อง
 2.  ฝึกสร้างผลงานตามโจทย์ด้วยงานประดิษฐ์ตามเวลาที่กำหนด
 3. เสริมสร้างจินตนาการด้วยการฝึกความคิดสร้างสรรณ์ผ่านการทำงานศิลปะ
 4. ส่งเสริมให้เด็กทำงานศิลปะเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกัน
 5. สอนพื้นฐานการวาดภาพประกอบมังงะ วาดการ์ตูนอนิเมะง่ายๆในคอม
 1. เสาร์ หรือ อาทิตย์ 10.00-12.00 น.
 2. เสาร์ หรือ อาทิตย์ 13.00-15.00 น.
 3. เสาร์ หรือ อาทิตย์ 15.00-17.00 น.
 4. ไพรเวทคลาส ติดต่อนัดเวลา

ผลงานศิลปะของเด็กๆ