สอนศิลปะเด็กเชียงใหม่ อายุ 5-7 ปี

ฝึกสมาธิด้วยการวาดภาพง่ายๆ

 • ฝึกสมาธิด้วยการวาดภาพและระบายสีต่างๆตามเวลาที่กำหนด

ผึกความอดทน

 • เรียนรู้การแบ่งบันและฝึกความอดทนด้วยงานประดิษฐ์ตามเวลาที่เวลาที่กำหนด

เรียนวาดภาพระบายสี

 • เสริมทักษะการเรียนรู้และใช้เวลางว่างให้เป็นประโยชน์
 • ฝึกการสร้างจินตนาการ

จากประสบการสอนศิลปะมากกว่า 10 ปี ของ art for kids

เราสอนศิลปะต่างๆที่เหมาะกับเด็กอย่างมีความสุขมีเป้าหมายและเน้นให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สอนศิลปะเด็ก 5-7 ปีอะไรบ้าง

 1. ฝึกสมาธิด้วยการวาดรูประบายสีแบบง่ายๆ
 2. .ฝึกความอดทนและการทำงานเป็นขั้นตอนด้วยงานประดิษฐ์ งานปั้น งานตัด งานแปะ ตามโจทย์
 3. เสริมสร้างจินตนาการด้วยการฝึกความคิดในการทำงานศิลปะ
 4. ส่งเสริมให้เด็กทำงานศิลปะเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกัน
 1. เสาร์ หรือ อาทิตย์ 10.00-12.00 น.
 2. เสาร์ หรือ อาทิตย์ 13.00-15.00 น.
 3. ไพรเวทคลาส ติดต่อนัดเวลา

 ผลงานศิลปะของเด็กๆ Art For Kids